نهالستان تاج این افتخار را دارد که تمامی نهال های تولید شده به صورت تضمینی به شما مشتریان عریز ارایه میدهد و همین طور که در ویدیو بالا مشاهده میکنید  نهال گردو نهالستان تاج نهال میباشد که تمامی بارهای آن به صورت ژنوتیپی برداشته شده و نهال آن به صورت زودبازده میباشد .

ویدیو آماده شده توسط مهندس ابراهیم خیری